Naše cíle

Hlavním cílem firmy AMPO, s.r.o. je, aby náš zákazník byl vždy s dodávkami našich výrobků a poskytováním našich služeb spokojený.

Záměrem firmy je dodávat na trh strojírenských komponentů širokou škálu osvědčených výrobků, které umožní stavbu strojů stavebnicovou formou, nebo urychlí jejich sériovou produkci.

Firma musí proto dodávat výrobky a poskytovat služby vynikající kvality, které budou uspokojovat požadavky a potřeby našich zákazníků. Musíme proto být schopni splnit neustále se zvyšující požadavky zákazníků. Výrobky a služby musíme být schopni zajistit v co nejkratších termínech.

Jedním z prostředků k zabezpečení bezchybného chodu organizace je systém kvality dle ISO 9001.

Vedení firmy AMPO, s.r.o. se zavazuje:

 • vytvořit a udržovat všechny procesy v organizaci tak, aby vždy vedly k dodání kvalitního produktu ve stanovených termínech
 • udržovat a přezkoumávat systém kvality a přijímat opatření k trvalému zlepšování systému
 • přezkoumávat efektivnost systému a v případě potřeby ji zlepšovat
 • zvažovat možná rizika při podnikání a provádět opatření ke snižování těchto rizik
 • stanovit konkrétní cíle kvality včetně kritérií pro jejich vyhodnocení a zabezpečovat pravidelné hodnocení, tyto cíle stanovit tak, aby jejich splnění vedlo ke zlepšení nejvýznamnějších oblastí tohoto systému
 • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů všem pracovníkům společnosti
 • zajistit potřebné lidské i technické zdroje pro realizaci cílů kvality
 • vytvořit systém odměňování pracovníků za dodržování kvality a zlepšování sytému řízení kvality
 • zajistit zvyšování kvalifikace pro všechny kategorie pracovníků
 • zjišťovat spokojenost zákazníků a v případě potřeby ihned reagovat
 • podporovat aktivity vedoucí k odpovědnému chování zaměstnanců k ochraně životního prostředí a k bezpečnosti práce

Od pracovníků organizace vedení očekává:

 • angažování v poznávání potřeb zákazníka a v jejich uspokojování
 • přesné dodržování postupů stanovených dokumentací systému kvality
 • splnění veškerých požadavků všech zákazníků
 • reakci ihned, jakmile se objeví nesrovnalosti nebo jen pochybnosti, které mohou ohrozit kvalitu a termín dodávky
 • vysokou odpovědnost za kvalitu, kompletnost a včasnost své práce
 • vyhledávání způsobů, jak napravit závady, předcházet problémům a trvale se zlepšovat
 • návrhy na zlepšení systému kvality
 • důsledné naplňování platných právních předpisů a jiných požadavků, které se vztahují k předmětu činnosti, k ochraně životního prostředí a k ochraně zdraví při práci
Souhlasím

K ukládání nastavení, měření návštěvnosti a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Souhlasíte s jejich užíváním? Více informací