PMI · Lineární vedení

Kuličkové vedení MSA

Série S-LS

Dráhy kuliček jsou konstruovány v kontaktním úhlu 45°, který umožňuje nést rovnou zátěž v radiálním, reverzně radiálním a bočních směrech. Proto je možná aplikace v jakémkoliv instalačním směru. Navíc, MSA série může dosáhnout vyváženého předpětí pro zvýšení tuhosti ve čtyřech směrech, zatímco je zachován nízký třecí odpor. To se zvláště hodí pro pohyb vyžadující vysokou přesnost a vysokou tuhost.  Patentovaná konstrukce trasy mazání umožňuje rovnoměrnou distribuci maziva do každé kruhové smyčky. Proto v jakémkoliv instalačním směru lze dosáhnout optimálního mazání, což podporuje výkon v chodu, přesnost, životnost a spolehlivost.  

Kuličkové vedení MSA

Detaily produktu

Tabulka Link
Modely ke stažení (CAD) Link
MSA S-LS

Vysoká tuhost / čtyřcestná rovná zátěž

  • Čtyři dráhy kuliček jsou umístěny do kruhového kontaktního úhlu 45 ͦ, tudíž každá dráha kuliček může převzít rovnou jmenovitou zátěž ve všech čtyřech směrech. Navíc, dostatečným předpětím lze dosáhnout zvýšení tuhosti, což je vhodné pro jakýkoliv druh instalace.

Hladký pohyb s nízkou hlučností

  • Zjednodušená konstrukce oběhového systému s příslušenstvím ze zesíleného syntetického kaučuku umožňuje hladký a tichý pohyb.

Schopnost automatického zarovnání

  • Automatické nastavení se provádí spontánně díky konstrukci kruhového oblouku drážek face-to-face (DF). Proto instalační chyba může být kompenzována i při předpětí, což ve výsledku znamená přesný a hladký lineární pohyb.

Zaměnitelnost

  • Pro zaměnitelné typy lineárních vedení se rozměrové tolerance přísně udržují v rámci přiměřeného rozsahu, a toto umožňuje náhodné sdružování kolejnic a vozíků a vozíků stejné velikosti. Proto i při náhodném sdružení komponent je možné získat podobné předpětí a přesnost. Z této výhody plyne, že lineární vedení lze skladovat jako standardní součásti a instalace a údržba se stává pohodlnější. Navíc, je to také užitečné pro zkrácení dodací doby.

Web výrobce


Poraďte se s našim obchodně technickým zástupcem