PMI · Lineární vedení

Kuličkové vedení MSB

Série TS-S

Dráhy kuliček jsou konstruovány v kontaktním úhlu 45°, což umožňuje nést rovnou zátěž v radiálním, reverzně radiálním a bočních směrech. Proto lze provést aplikaci v jakémkoliv instalačním směru. Navíc, u MSB série lze dosáhnout vyváženého předpětí pro zvýšení tuhosti ve čtyřech směrech při zachování nízkého třecího odporu. To je zvláště vhodné pro pohyb, kdy je vyžadována vysoká přesnost a vysoká tuhost.  Patentovaná konstrukce tras mazání umožňuje rovnoměrnou distribuci maziva v každé kruhové smyčce. Proto lze dosáhnout optimálního mazání v jakémkoliv instalačním směru, což podporuje výkon v chodu, přesnost, provozní živostnost a spolehlivost.  

Kuličkové vedení MSB

Detaily produktu

Tabulka Link
Modely ke stažení (CAD) Link
MSB TS-S

Kompaktní / čtyřcestná rovná zátěž

  • Kompaktní konstrukce vozíku se čtyřmi dráhami kuliček, které jsou umístěny v kruhovém kontaktním úhlu 45°, tudíž každá dráha kuliček může nést rovnou nominální zátěž ve všech čtyřech směrech. Navíc lze dosáhnout dostačujícího předpětí ke zvýšení tuhosti, což je vhodné pro jakýkoliv druh instalace.

Hladký pohyb s nízkou hlučností

  • Zjednodušená konstrukce oběhového systému s příslušenstvím ze zesíleného syntetického kaučuku umožňuje hladký a tichý pohyb.

Schopnost automatického zarovnání

  • Automatické nastavení se provádí spontánně díky konstrukci kruhového oblouku drážek face-to-face (DF). Proto instalační chyba může být kompenzována i při předpětí, což ve výsledku znamená přesný a hladký lineární pohyb.

Zaměnitelnost

  • Pro zaměnitelné typy lineárních vedení se rozměrové tolerance přísně udržují v rámci přiměřeného rozsahu, a toto umožňuje náhodné sdružování kolejnic a vozíků a vozíků stejné velikosti. Proto i při náhodném sdružení komponent je možné získat podobné předpětí a přesnost. Z této výhody plyne, že lineární vedení lze skladovat jako standardní součásti a instalace a údržba se stává pohodlnější. Navíc, je to také užitečné pro zkrácení dodací doby.

Web výrobce


Poraďte se s našim obchodně technickým zástupcem