PMI · Lineární vedení

Válečkové vedení MSR

Série E-LE

Plně válečkový typ lineárního vedení, MSR série, je vybaven místo kuliček válečky, a proto MSR série může poskytnout vyšší tuhost a zatížení než normální typ stejné velikosti. Zvláště se hodí pro případy, kdy je vyžadována vysoká přesnost, těžká zátěž a vysoká tuhost.

Válečkové vedení MSR

Detaily produktu

Tabulka Link
Modely ke stažení (CAD) Link
MSR E-LE

Ultra těžká zátěž

  • MSR lineární vedení má prostřednictvím válečků přímkový kontakt s vozíkem a kolejnicí. Ve srovnání s obecným typem lineárního vedení, které má bodový kontakt, MSR typ lineárního vedení může nabídnout nižší elastickou deformaci při stejné zátěži. Základna válečků má stejný vnější průměr jako kuličky, váleček může nést vyšší zátěž. Výtečné charakteristiky týkající se vysoké tuhosti a ultra těžké zátěže se hodí pro aplikace vyžadující vysokou přesnost a kde se navíc zpracovává těžká zátěž.

Optimalizovaná konstrukce čtyř směrové zátěže

  • Na základě rozboru strukturovaného napětí metodou koncových prvků, SMR série má čtyři tratě válečků konstruované do kontaktního úhlu 45 ͦ, a tvar řezu pro vysokou tuhost. Kromě toho, že lze nést vyšší zátěž v radiálním, reverzně radiálním a bočních směrech, dostatečným předpětím je možné zvýšit tuhost, takže je tento typ vhodný pro jakýkoliv druh instalace.

Web výrobce


Poraďte se s našim obchodně technickým zástupcem