Dopravníkové komponenty

Dopravníkové komponenty

Dopravníkové komponenty

Využívány pro dopravu kusových předmětů ve všech oblastech průmyslu. Použité materiály  jako polyacetal, polypropylen nebo nerezové oceli garantující požadovaný výkon, stabilitu a dlouhou životnost.


Dopravníkové komponenty

Dopravní destičkové pásy

Ocelové a plastové

 • aplikovatelné do všech druhů a typů dopravníků bez ohledu na velikost a váhu dopravovaného materiálu

 • destičkové pásy mohou být kombinovány s gumovými unašeči pro zvýšení adheze při transportu. U kumulace dopravovaného materiálu je možné aplikovat rolničkový pás.

Dopravní destičkové pásy

Modulární

 • dopravní pásy z vysoce otěruvzdorných a chemicky
  odolných plastů

 • tvoří souvislou plochu nebo mřížku

Komponenty pro stavbu

Dopravníků

 • tato skupina zahrnuje prakticky všechny stavebnicové díly, které ve spojení s polotovary z plechů, trubek a profilů, umožňují stavbu dopravníků a transportních zařízení

 • mnohostranný výběr komponent zaručuje konstruktérům optimální řešení a aplikovatelnost v široké oblasti výrobních oborů

Nolu-S

Informace

 • nová generace kluzného materiálu obsahující tuhé mazivo

 • výrazně snižuje koeficient tření, snižuje hluk a prodlužuje životnost destičkových pásů

 • vhodné pro aplikace bez mazání a vyšší rychlosti

Kontaktujte obchodníka

Jsme připraveni s Vámi probrat detaily Vaší poptávky. Naši obchodně techničtí zástupci jsou pravidelně školení a jsou připraveni Vás navštívit osobně.